top of page

İnadına Hevesli, İnadına Canlı...

Umutlarla almışım bu defteri.

Umutlarımızın gerçek olup olmaması değil asıl mesele.. Hayata hevesle, umutla, iyilikle, güzellikle bakabilmek.

Bu mümkün mü peki?

İnsanlar güzel olan ne varsa onu mahvetmeye bu kadar meyiili iken?

Evet mümkün.Kendinden, özünden vazgeçmeyeceksin.

Dostoyevski'nin dediği gibi, "en büyük günay bir hiç uğruna kendini yok etmen, kendine ihanet etmendir."

İnadına hevesli, inadına canlı, inadına olumlu, inadına iyi, inadına güzel olacaksın.

Kendine, özüne sadık kalacaksın.

Bu bir tercihtir. Tercih edeceksin.


Günlüğümden

Çırağan, İstanbul

14 Kasım 2021

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page